ทิปเทคนิคสำหรับผู้เริ่มต้น

การแก้ไขปัญหา Err Too Many Redirect ใน เวิร์ดเพรส

การแก้ไขปัญหา Err Too Many Redirect ใน เวิร์ดเพรส

ใครที่ทำเว็บด้วยเวิร์ดเพรสแล้วมีการแก้ไข url ให้เป็นแบบที่ Search Engine ชอบ และมีการลง Plugin อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการปรับแต่ง URL, Redirect หรือแม้แต่ Firewall ต่าง ๆ ที่จะมีการแก้ไขไฟล์ .htaccess นั้น .. เมื่อทำการปรับแต่ง แก้ไขเข้าไปหลาย ๆ ครั้ง อาจจะเจอปัญหาว่า กดเข้าไปหน้าเว็บย่อย ๆ ไม่ได้ จะขึ้น Error ว่า : Err Too Many Redirect

การแก้ไขปัญหา Err Too Many Redirect ใน เวิร์ดเพรส

วิธีแก้ไข

เนื่องจากว่าสาเหตุของปัญหานี้นั้นค่อนข้างจะกว้าง ดังนั้นการแก้ไขในบทความนี้อาจจะไม่สามารถเป็นทางออกได้สำหรับของทุกคน แต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะใกล้เคียงกัน ลองทดสอบด้วยวิธีดังต่อไปนี้ดูครับ

1. ลบไฟล์ .htaccess ทิ้ง

2. เข้าไปแก้ไข Permalink ให้เป็นแบบ Plain ก่อน

การแก้ไขปัญหา Err Too Many Redirect ใน เวิร์ดเพรส

3. Deactivate ปลั๊กอินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำพวก Redirect, Firewall เป็นต้น

4. Clear cache ของเว็บไซต์ทั้งหมด

5. กลับไปแก้ไข Permalink กลับไปเป็นแบบเดิม

6. ทยอยลงปลั๊กอินที่จำเป็นต้องใช้งานใหม่อีกครั้ง


เพียงเท่านี้แหละครับ หากใครลองทำการแก้ไขตามนี้แล้ว ส่วนมากมักจะใช้งานได้ตามปกติ (ย้ำว่าส่วนมากนะครับ) … แต่บางกรณีถ้ายังไม่ได้อีกคงต้องตรวจสอบเป็นกรณีไป