จากบทความเรื่อง Digital (Crypto) Currency ที่ได้กล่าวถึงเงินตราสกุลดิจิตอล ว่าในขณะนี้ได้มีการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากหลายประเภท โดยมีสกุล บิทคอยน์(Bitcoin) เป็นผู้นำตลาดและมีมูลค่ามากที่สุด

10 อันดับเงินดิจิตอลที่มีมูลค่าสูงที่สุด
ข้อมูลจาก coinmarketcap.com ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

จากภาพจะเป็นได้ว่า บิทคอยน์ มีขนาดใหญ่ที่สุด โดยมีขนาดตลาดสูงถึง 126 ล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ นับตั้งแต่การเริ่มต้นในปี 2009 อย่างไรก็ตาม บิทคอยน์ เริ่มมีคู่แข่งที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่น Ethereum Coin เริ่มต้นเมื่อปลายปี 2013 โดยมีความน่าสนใจในเรื่องของการเปิดให้บริการ Smart Contract ที่เอาเทคโนโลยี Block Chain ที่เป็นเทคโนโลยีอันเดียวกับบิทคอยน์ โดย Ethereum Project ไม่ได้ทำเพียงแค่เรื่อง Crypto Currency เพียงอย่างเดียวแต่ยังมุ่งทำเรื่องอื่น ๆ ด้วย อย่างไรก็ตามในตอนนี้จะกล่าวถึงวิธีการแสวงหา บิทคอยน์ ก่อน

มูลค่าของบิทคอยน์ตั้งแต่ปี 2013
มูลค่าของบิทคอยน์ตั้งแต่ปี 2013

บิทคอยน์ หลังจากเปิดให้บริการในช่วงปลายปี 2009 ก็ค่อยๆมีการเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ แต่ในช่วงปลายปี 2013 ถึงต้นปี 2014 ได้มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้งอัตราแลกเปลี่ยนหนึ่ง บิทคอยน์ สามารถแลกได้ถึงเกือบหนึ่งพันดอลล่าห์สหรัฐ และตลาดได้ขยายขนาดถึง 14,000 ล้านดอลล่าห์สหรัฐ อย่างไรก็ตามได้มีการปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วจนในปัจจุบัน (ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2016) อัตราการแลกเปลี่ยนอยู่ที่หนึ่ง บิทคอยน์ แลกได้ประมาณ 730 ดอลล่าห์สหรัฐและตลาดมีขนาดที่ประมาณกว่าหกพันล้านดอลล่าห์สหรัฐ โดยสาเหตุของการเติบโตอย่างก้าวกระโดดนั้นเกิดจากการลงทุนของชาวจีน

ประเทศที่มีนโยบายควบคุมบิทคอยน์
ประเทศที่มีนโยบายควบคุมบิทคอยน์ Source: www.cointelegraph.com

แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีการโจมตีด้วยการใช้ DDOS เมื่อกุมภาพันธ์ 2014 และธนาคารกลางของจีนได้ออกมาตรการควบคุมการใช้บัญชีธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ในการทำธุรกรรม บิทคอยน์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2014 รวมทั้งรัฐนิวยอร์กได้มีการนำเสนอแนวทางการกำกับดูแล บิทคอยน์ ด้วยการที่จะให้มี “ใบอนุญาตดำเนินการเกี่ยวกับบิทคอยน์” เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2014 โดยสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้มีผลส่งให้มีการลดลงของการเติบโต บิทคอยน์

ประเทศที่มีการซื้อขายบิทคอยน์มากที่สุด
ประเทศที่มีการซื้อขายบิทคอยน์มากที่สุด Source: www.cointelegraph.com

จากการที่รัฐบาลจีนและสหรัฐอเมริการมีมาตรการในการห้ามและจำกัดการที่ประชาชนเข้าถึง บิทคอยน์ ในช่วงปี 2014 แต่กลับปรากฏว่านักลงทุนจากทั้งสองประเทศมีการลงทุนซื้อ บิทคอยน์ มากที่สุดในปัจจุบัน ทำให้เห็นว่า บิทคอยน์ ได้ส่งสัญญาณการท้าทายต่อการควบคุมของรัฐ และการกำกับดูแลของธนาคารกลางในประเทศต่าง ๆ ที่ไม่ว่ารัฐจะมีมาตรการออกมาอย่างไรก็ไม่สามารถหยุดได้เพียงแต่ทำให้อัตราการเติบโตชะลอตัวบ้าง แต่ในท้ายที่สุดก็จะกลับมาเติบโตดังเดิม

เปรียบเทียบมูลค่าการทำธุรกรรมในแต่ละวันของ Platformต่างๆ Source: www.cointelegraph.com
เปรียบเทียบมูลค่าการทำธุรกรรมในแต่ละวันของ Platformต่างๆ Source: www.cointelegraph.com

จากภาพจะเห็นได้ว่า บิทคอยน์ ที่อายุตั้งมาได้เพียง 6 ปีกว่านั้นมีมูลค่าการทำธุรกรรมการเงินสูงกว่า Western Union ทีมีการตั้งมามากกว่า 160 ปี และเมื่อเปรียบเทียบกับ Platform ที่เกิดขึ้นในยุคดิจิตอล เช่น PayPal ก่อตั้งเมื่อปี 1998 นับได้ว่า บิทคอยน์ มีการเติบโตค่อนข้างรวดเร็ว แต่ทว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ Square ที่เป็น digital payment gateway ที่เริ่มให้บริการในปี 2010 ในช่วงเวลาเดียวกับ บิทคอยน์ เปิดดำเนินการ ปรากฏว่า Square มีการเติบโตที่รวดเร็วกว่า บิทคอยน์

ข้อมูลจาก telecomjournalthailand.com

Comments

comments

แสดงหัวข้ออื่น ๆ เพิ่มเติม
Load More By Paitoon Pairor
Load More In บิทคอยน์