มัลติมีเดีย

ปลูกป่า เลือกไม้ที่น่าปลูก

การเลือกต้นไม้สำหรับปลูกป่า

ปลูกป่า ควรจะรู้จักไม้มีค่าที่น่าปลูก ปลูกแบบผสมผสาน ไม่จำกัดแค่ต้นใด ต้นหนึ่ง