เทคโนโลยีอัพเดต

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) กับชีวิตของเรา

เรียนต่อฮังการี

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things: IoT) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเรามากยิ่งขึ้น อุปกรณ์ IoT ต่างๆ ได้ถูกนำมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับชีวิตของเราในหลายด้าน

อุปกรณ์ IoT ต่างๆ ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

อุปกรณ์ IoT ในปัจจุบันมีหลากหลายประเภท ตัวอย่างอุปกรณ์ IoT ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่

 • อุปกรณ์สวมใส่ (Wearables) เช่น สมาร์ทวอทช์ แว่นตาอัจฉริยะ เป็นต้น
 • อุปกรณ์ในบ้านอัจฉริยะ (Smart Home) เช่น หลอดไฟอัจฉริยะ เครื่องปรับอากาศอัจฉริยะ เป็นต้น
 • อุปกรณ์ในอุตสาหกรรมการผลิต (Industrial IoT) เช่น หุ่นยนต์อุตสาหกรรม เซ็นเซอร์ต่างๆ เป็นต้น
 • อุปกรณ์ในภาคเกษตรกรรม (Agricultural IoT) เช่น เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน โดรนการเกษตร เป็นต้น

ประโยชน์ของ IoT ที่มีต่อชีวิตของเรา

IoT มีประโยชน์ต่อชีวิตของเราในหลายด้าน ดังนี้

 • เพิ่มความสะดวกสบายและประหยัดเวลา อุปกรณ์ IoT ต่างๆ สามารถช่วยอำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาให้กับเรา เช่น หลอดไฟอัจฉริยะที่สามารถเปิดปิดได้จากระยะไกล เครื่องปรับอากาศอัจฉริยะที่สามารถปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการ เป็นต้น
 • เพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยง อุปกรณ์ IoT ต่างๆ สามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงให้กับเรา เช่น กล้องวงจรปิดอัจฉริยะที่สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวได้ ระบบแจ้งเตือนภัยอัจฉริยะ เป็นต้น
 • เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน อุปกรณ์ IoT ต่างๆ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนให้กับเรา เช่น ระบบเซ็นเซอร์ในอุตสาหกรรมการผลิตที่สามารถติดตามและควบคุมกระบวนการผลิตได้ ระบบรดน้ำพืชอัจฉริยะที่สามารถลดการใช้น้ำได้ เป็นต้น

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ IoT

IoT ก็มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น

 • ปัญหาด้านความปลอดภัย อุปกรณ์ IoT ต่างๆ อาจมีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจถูกโจมตีได้ เช่น การแฮกข้อมูลส่วนตัว การโจมตีระบบเครือข่าย เป็นต้น
 • ปัญหาด้านความเป็นส่วนตัว อุปกรณ์ IoT ต่างๆ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของเราได้ ซึ่งอาจนำไปใช้ในทางที่ผิดได้
 • ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การผลิตอุปกรณ์ IoT ต่างๆ อาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้

แนวทางการใช้ประโยชน์จาก IoT อย่างปลอดภัยและยั่งยืน

เพื่อใช้ประโยชน์จาก IoT อย่างปลอดภัยและยั่งยืน สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและควรมีแนวทางในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น

 • ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูล เลือกใช้อุปกรณ์ IoT ที่มีความปลอดภัยสูง ควรอัพเดตซอฟต์แวร์และแพทช์ความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
 • ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว ตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของอุปกรณ์ IoT ก่อนใช้งาน ไม่ควรให้ข้อมูลส่วนตัวมากเกินไป
 • เลือกใช้อุปกรณ์ IoT อย่างมีความรับผิดชอบ พิจารณาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนเลือกซื้ออุปกรณ์ IoT

IoT เป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการพลิกโฉมชีวิตของเราให้สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและควรมีแนวทางในการลดความเสี่ยงเหล่านั้น เพื่อใช้ประโยชน์จาก IoT อย่างปลอดภัยและยั่งยืน