เป็นที่รู้กันถึงระบบการศึกษา การสอบเข้า การเติบโตและวิวัฒนาการของการเรียนรู้นั้นยังมีข้อจำกัดทั้งในการยืนยันความสามารถทั้งรูปแบบฮาร์ดสกิล ซอฟท์สกิล จนหลายครั้งทำให้เกิดความยากในการรับรองสถานะความเก่งในการรับเข้าทำงาน อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนสถาบันที่กับกำดูแลการรับรอง สถานศึกษาที่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการเรียนการสอนให้กับสินค้าที่เรียกว่า “นักเรียน นักศึกษา”

บล๊อคเชนกับระบบการศึกษา

จากผลิตที่ได้มาอย่างคลุมเคลือ กับความไม่ชัดเจนของวิทยฐานะ ใบปริญญา หรือ แม้แต่หลักฐานสำคัญในการสอบเข้าระหว่างชั้นมัธยม ไปสู่อุดมศึกษา นั้นถือว่าเป็นข้อจำกัดอย่างมากในวงการศึกษา เนื่องจากมีวิวัฒนาการในการรับรองโดยตัวกลางมาอย่างยาวนานและเชื่อถือตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน นักเรียนในระบบกว่า 800,000 คนที่รอเข้าระบบ นักศึกษากว่า 100,000 คนที่จบมาพร้อมคำถามว่าเป็นลูกจ้าง หรือ จะเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือจะวิ่งตามความฝันที่ไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่เรียนมา

ความเชี่ยวชาญไร้ความหมาย ใบปริญญาไม่ยืนยันความสามารถ เรารู้กันทั่วว่าความสำเร็จนั้นมีหลากหลาย ใบปริญญาไม่ได้ตอบสนองความสำเร็จในแบบที่โลกต้องการความรวดเร็ว ทันด่วน ความสำเร็จจากการได้รับการสนับสนุนความคิด ไอเดียที่ดีก็สามารถต่อยอดควมสำเร็จได้ไม่แพ้กัน อย่างไรก็ตาม โอกาสและทางเลือก จึงมีหน้าที่ของมันที่จะนำพาเราไปสู้มิติใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าไปค้นหา สุดท้ายไม่เคยมีใครบอกถึงความสำเร็จจากการได้ใบรับรองจากสถานบันการเรียนแบบแน่นอน 100% แต่ที่แน่แน่ 100% คือการเปลี่ยนแปลงในการยอมรับความสำเร็จในมุมที่หลากหลายมากขึ้น

ตัวกลางและผู้คุมไม่ทำตามหน้าที่ ใบปริญญาเป็นเครื่องมือของผู้คุมและตัวกลางที่พยายามตั้งต้นหลักสูตรจากพื้นฐานความคิดที่ว่า เด็กกลุ่มนี้ต้องรับการเรียนรู้แบบนี้ ต้องสอบในแบบที่ความถนัดของแต่ละคนต่างกัน การวัดระดับผ่านการคุมกฏ หลายครั้งมาตรฐานเดียวกันอาจไม่ควรนำมาวัดกับใครทุกคน ความบริสุทธิ์ใจโปร่งใส่ของการวางกฎ อาจไม่ชัดเจน ทำให้หลายคนที่มีทักษะที่ไม่เหมือนกัน ต้องมาทนรับการคุมมาตรฐานที่เหมือนกัน จึงทำให้ผลผลิตจากการวัดผลไม่ได้ทำหน้าที่ที่ถูกต้องอย่างแท้จริง

บล๊อคเชนกับระบบการศึกษา

การสร้างตัวกลางใหม่ ที่ทำหน้าที่แบบกลางเก่ากลางใหม่ การเปลี่ยนระบบการรับเด็กเข้าเรียนต่อ ผ่านการสอบและความพยายามเรียนรู้ที่เหมือนๆ กันในโรงเรียนที่เปรียบเสมือนตัวกลางที่พยายามสร้างความชัดเจนในการวัดผลผ่านกระทรวงผู้คุมกฎการวัดมาตรฐานการเรียน ตัวกลางแบบที่ไม่ได้เข้าใจจริงแท้แน่นอนว่า เอมพาตี้ Empathy ของคนเรียนควรยืนยันว่า เขารู้ หรือไม่รู้อะไร แล้วเขารู้แล้วนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงไหม

ตัวกลางแบบเดิมอาจไม่ได้ผล อาจจะต้องร่วมกับ ตัวกลางใหม่ ที่เป็นสถานประกอบการ ที่ผลิตผลจากมหาวิทยาลัยและโรงเรียนได้สร้างขึ้น การเก็บข้อมูลความสามารถ ทักษะที่เชี่ยวชาญ บนระบบดิจิตอล ผ่านตัวกลางเก่ากลางใหม่ ที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงเป็นข่ายงานที่ทำหน้าที่ยืนยัน คุณสมบัติ ทักษะความรู้ ประสบการณ์ ของเด็กที่ผ่านการพัฒนาและได้ทำงานมาแล้ว

ความซับซ้อนของข้อมูล สิทธิของข้อมูล การระบุตัวตน ความลับที่ไม่ลับเหล่านี้ จะถูกนำไปช่วยสร้างความสามารถในการยืนยันผ่านบล็อกเชนทางการศึกษา จะช่วยลดบทบาทตัวกลางเก่ากลางใหม่ ให้เป็นเพียงผู้เดินเครื่องระบบ และหลังจากนั้นเชนทั้งหมดจะเฮชทักษะความสามารถ ความรู้ ให้เป็นรหัสและส่งต่อการยืนยันและแปลผลให้กับผู้คัดเลือกคุณสมบัติผู้ถูกจ้าง ผ่านระบบยืนยันนี้ เป็นแค่ความสามารถเล็กของกล่องโซ่ที่คอยประคับประคอง ความไม่เท่าเทียมกันของโอกาสการเรียนรู้ ความสามารถการเข้าใจที่ไม่เท่ากัน แต่ทุกคนมีสิทธิ์แสดงสถานะความสามารถให้บันทึกอยู่บนสายโซ่อันเป็นการยกระดับความสามารถในการตัดสินใบปริญญาที่ถูกใจ้องแม่นยำกว่า ตัวกลาง แบบเดิมๆ แน่นอน

เทคโนโลยีบล็อกเชน ระบบมหัศจรรย์ตัวกลางช่วยยืนยันความสามารถทางอิทธิพลที่พร้อมสร้างระบบไร้ตัวกลางที่มีประสิทธิภาพ ลดตัวกลางในอดีตที่ดูโบราณ ไม่จริงจัง เป็นการประสานมือกันระหว่าง ตัวกลาง ผู้คุม นักเรียน บริษัทผู้ประกอบการ ให้ใกล้กัน เพื่อเรียนรู้เข้าใจผู้เรียน ผู้ทำงาน ให้แสดงศักยภาพการทำงานได้อย่างดี”

ระบบการศึกษาที่ยังคอยติวเตอร์ ให้เน้นจุดที่ใช้ เลือกคำตอบที่ได้รับการวางรากฐานอย่างดีในจากติวเตอร์ผู้มากประสบการณ์ คำตอบที่ถูกล็อกด้วยการทำข้อสอบปริมาณมาก ไม่ช่วยเปิดประสบการณ์และทักษะที่ข้อสอบจากตัวกลางพาออกจากกรอบการคิดสร้างสรรค์ไม่ได้ สุดท้ายนึ้ วงการบล็อกเชนกับการศึกษา จะเข้าใกล้กันและต่อยอดไปสู่ คุณภาพการศึกษาไร้ตัวกลาง เปิดอิสระภาพการเรียนรู้ ต่อยอดจินตนาการ สร้างความสำเร็จที่ถูกต้องและยั่งยืน


medium.com

Comments

comments

แสดงหัวข้ออื่น ๆ เพิ่มเติม
Load More By Paitoon Pairor
Load More In Blockchain (บล๊อคเชน)