นโยบายการใช้งานเว็บไซต์

เงื่อนไขการใช้งาน

If you continue to browse and use this website you are agreeing to comply with and be bound by the following terms and conditions of use, which together with our privacy policy govern กาเหว่าดอทคอม relationship with you in relation to this website.

The term กาเหว่าดอทคอม or ‘us’ or ‘we’ refers to the owner of the website. The term ‘you’ refers to the user or viewer of our website. The use of this website is subject to the following terms of use:

 • The content of the pages of this website is for your general information and use only. It is subject to change without notice.
 • Neither we nor any third parties provide any warranty or guarantee as to the accuracy, timeliness, performance, completeness or suitability of the information and materials found or offered on this website for any particular purpose. You acknowledge that such information and materials may contain inaccuracies or errors and we expressly exclude liability for any such inaccuracies or errors to the fullest extent permitted by law.
 • Your use of any information or materials on this website is entirely at your own risk, for which we shall not be liable. It shall be your own responsibility to ensure that any products, services or information available through this website meet your specific requirements.
 • This website contains material which is owned by or licensed to us. This material includes, but is not limited to, the design, layout, look, appearance and graphics. Reproduction is prohibited other than in accordance with the copyright notice, which forms part of these terms and conditions.
 • All trademarks reproduced in this website, which are not the property of, or licensed to the operator, are acknowledged on the website.
 • Unauthorized use of this website may give rise to a claim for damages and/or be a criminal offense.
 • From time to time this website may also include links to other websites. These links are provided for your convenience to provide further information. They do not signify that we endorse the website(s). We have no responsibility for the content of the linked website(s).
 • You may not create a link to this website from another website or document without กาเหว่าดอทคอม prior written consent.

ความเป็นส่วนตัว

If you continue to browse and use this website you are agreeing to comply with and be bound by the following terms and conditions of use, which together with our privacy policy govern กาเหว่าดอทคอม relationship with you in relation to this website.

The term กาเหว่าดอทคอม or ‘us’ or ‘we’ refers to the owner of the website. The term ‘you’ refers to the user or viewer of our website. The use of this website is subject to the following terms of use:

The content of the pages of this website is for your general information and use only. It is subject to change without notice.
Neither we nor any third parties provide any warranty or guarantee as to the accuracy, timeliness, performance, completeness or suitability of the information and materials found or offered on this website for any particular purpose. You acknowledge that such information and materials may contain inaccuracies or errors and we expressly exclude liability for any such inaccuracies or errors to the fullest extent permitted by law.

Your use of any information or materials on this website is entirely at your own risk, for which we shall not be liable. It shall be your own responsibility to ensure that any products, services or information available through this website meet your specific requirements.
This website contains material which is owned by or licensed to us. This material includes, but is not limited to, the design, layout, look, appearance and graphics. Reproduction is prohibited other than in accordance with the copyright notice, which forms part of these terms and conditions.

All trademarks reproduced in this website, which are not the property of, or licensed to the operator, are acknowledged on the website.
Unauthorized use of this website may give rise to a claim for damages and/or be a criminal offense.

From time to time this website may also include links to other websites. These links are provided for your convenience to provide further information. They do not signify that we endorse the website(s). We have no responsibility for the content of the linked website(s).

You may not create a link to this website from another website or document without กาเหว่าดอทคอม prior written consent.

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

 1. ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นความรู้และข้อมูลทั่วไปเท่านั้น หลายบทความถูกเขียนขึ้นโดยมีการค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อมาสรุปใจความตามความเข้าใจของผู้เขียนเพื่อให้เนื้อหามีความทันสมัยและหลากหลายอยู่เสมอ เว็บไซต์ไม่ได้รับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับความสมบูรณ์ความถูกต้องความน่าเชื่อถือความเหมาะสมหรือความพร้อมใช้งานที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือข้อมูลผลิตภัณฑ์บริการหรือกราฟิกที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่บนเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ การที่คุณเชื่อมั่นในข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง
 2. ไม่ว่าในกรณีใดเราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ รวมถึงไม่จำกัดเพียงแค่การสูญเสียหรือความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือความเสียหายหรือความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียข้อมูลหรือผลกำไรที่เกิดขึ้น
 3. เนื้อหาภายในเว็บไซต์ มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเว็บเราเอง เราไม่สามารถควบคุมลักษณะเนื้อหาและความพร้อมใช้งานของไซต์เหล่านั้นได้
 4. เราได้พยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างราบรื่น แต่อย่างไรก็ตามเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เว็บไซต์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา