ทิปเทคนิคสำหรับผู้เริ่มต้น

ขั้นตอนการลบ Snapshot ใน vSphere Client

ขั้นตอนการลบ Snapshot ใน VMWare

ขั้นตอนการลบ Snapshot ของเครื่อง Guest ใน VMWare ผ่าน vSphere Client สามารถทำได้ตามขั้นตอนด้านล่างนี้

1. เลือก Guest ที่ต้องการลบ Snapshot จากแถบรายการทางด้านซ้าย

ขั้นตอนการลบ Snapshot ใน VMWare

2. เมื่อคลิกเลือกแล้วทางขวามือจะแสดงรายการของ Guest ดังกล่าว ให้คลิกที่แถบ Snapshots

ขั้นตอนการลบ Snapshot ใน VMWare

แล้วให้กดที่ปุ่มกากบาท เพื่อทำการลบ โปรแกรมจะถามยืนยันอีกครั้งก็ให้กดยืนยันไปได้เลย