มัลติมีเดีย

ปลูกป่า วางแผนอย่างไรดี ?

วางแผนปลูกป่าอย่างไรดี

ปลูกป่า การวางแผนนั้นสำคัญ เพราะเมื่อต้นไม้โตขึ้นนั้น จะไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้อีก จึงต้องมีการปรับภูมิทัศน์ และรู้จักพันธุ์ไม้แต่ละชนิดเป็นอย่างดี