มัลติมีเดีย

อบรมเกษตรขั้นเข้มข้น วนเกษตรเขาฉกรรจ์

อบรมเกษตรขั้นเข้มข้น วนเกษตรเขาฉกรรจ์

เทพแห่งเกษตร ดร.เกริก มีมุ่งกิจ อธิบายถึง มีงานประจำลาออกมาทำเกษตรได้มั๊ย