สำหรับท่านที่กำลังหาเว็บคุณภาพในการลงบทความโฆษณาเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์ของท่านเอง ทางเว็บ กาเหว่าดอทคอม ยินดีรับลงบทความทุกชนิด โดยมีอัตราค่าบริการและเงื่อนไขดังนี้

Discount Dishwashers, Refrigerators & More! Kitchen Appliance Sale Lifestyle blog, Travel, IT, Crypto, Health

อัตราค่าลงบทความ

  1. ค่าลงบทความ 1,000 บาท ต่อ 1 บทความ โดยบทความจะอยู่บนเว็บไซต์ตลอดไป
  2. ค่าเขียนบทความ (กรณีลูกค้าให้เขียนบทความให้) 1,000 บาท เป็นบทความตามหัวข้อที่ลูกค้าต้องการ ความยาว 1,000 คำ

เงื่อนไขการลงบทความ

  1. รับบทความทุกประเภท (ยกเว้น 18+) โดยจะต้องมีความยาว 500 คำขึ้นไป
  2. ใน 1 บทความจะแทรก text link dofollow ให้จำนวน 1 ลิงค์ แต่ถ้าบทความของลูกค้ายาวถึง 1,000 คำขึ้นไป จะแทรกให้จำนวน 2 ลิงค์
  3. บทความทางลูกค้าจะต้องเป็นคนจัดเตรียมให้เอง พร้อมรูปภาพประกอบบทความ หากไม่มีรูปภาพมาให้ทางเรายินดีจัดหาให้ตามความเหมาะสม

Banner

Discount Dishwashers, Refrigerators & More! Kitchen Appliance Sale Lifestyle blog, Travel, IT, Crypto, Health

  1. widget banner 300×300 3,000 บาท / ปี
  2. widget text link 1,500 บาท / ปี

Text Link

Discount Dishwashers, Refrigerators & More! Kitchen Appliance Sale Lifestyle blog, Travel, IT, Crypto, Health

  1. Footer Text Link ติดไปทุกหน้า 1,500 บาท / ปี

หากท่านต้องการติดต่อลงบทความสามารถติดต่อได้ตามข้อมูลนี้

อีเมล์

pairor (at) gmail dot com